اجرای دوربین مداربسته با تکنولوژی WDR

استفاده از تکنولوژی WDR

اجرای دوربین مداربسته با تکنولوژی WDR توسط شرکت نگهبان برای حفظ امنیت صورت گرفته است 
استفاده از تکنولوژی WDR، زمانی اهمیت پیدا می کند که سوژه در محیطی کم نور، در کنار فضایی بسیار روشن قرار می گیرد. هنگامی که بخشی از عکس بسیار روشن و بخش دیگر آن فوق العاده تاریک باشد، جزئیات در آن به خوبی دیده نمی شود و ممکن است سوژه کاملا تاریک شود. از این رو تکنولوژی WDR به ما در تشخیص بهتر جزئیات تصویر کمک می کند و سبب ایجاد تعادل نور در محیط های روشن و تیره می شود.
 

:: فیلم های پروژه ها ::