نصب سیستم اعلام حریق در بانک ثامن کاشان

نصب سیستم اعلام حریق آدرس پذیر در بانک ثامن کاشان

انتخاب کردن سیستم های اعلام حریق بستگی به ساختار ساختمان دارد. همواره در بحث حفاظت از حریق شناسایی دقیق محل حریق دغدغه اصلی طراحان و بهره برداران بوده است چرا که زمان، پدیده مهمی در حفاظت از حریق می باشد و در این حالت است که استفاده از سیستم آدرس پذیر موضوعیت پیدا می کند.در سیستم های آدرس پذیر هر تجهیز دارای یک آدرس واحد می باشد و با استفاده از کنترل پنل مرکزی می توان برای هر دتکتور یک اسم (به عنوان مثال دتکتور آبدارخانه طبقه ششم) مشخص کرد که این خصوصیت در تصرف های مسکونی بزرگ، بیمارستان ها و… مفید خواهد بود.

تفاوت عمده سیستم های اعلام حریق متعارف و آدرس پذیر در نحوه پیکربندی و فناوری به کار گرفته در آن ها می باشد، ولی عملکرد دتکتور در هر دوی آن ها یکسان است. ولی در سیستم اعلام حریق هوشمند (سیستم آدرس پذیر آنالوگ) اساس عملکرد دتکتورها بر پایه ریزپردازنده است. در سیستم اعلام حریق آدرس پذیر آنالوگ، دتکتور  همیشه در حالت فعال قرار گرفته است و هر سیگنالی که از سمت تابلوی کنترل مرکزی ارسال می شود را دریافت کرده و به آن واکنش نشان می دهد. یعنی در این سیستم حالت هشدار و عدم هشدار وجود ندارد. دتکتور ها داده ها را به عنوان سیگنال ورودی در اختیار ریزپردازنده های تابلوی کنترل مرکزی قرار می دهند.

شرکت نگهبان با تكيه بر دانش فنی و توانايي پرسنل خود افتخار این را داشته است که سیستم اعلام حریق آدرس پذیر برای بانک ثامن در شهرستان کاشان نصب و راه اندازی کند.

 

::دیگر پروژه های انجام شده ::