نصب سیستم اعلام حریق مجتمع مسکونی صابر در کاشان

کارفرما: جناب آقای مهدی صابر 
آدرس: کاشان، خیابان امیرکبیر، مقابل بیمارستان متینی

::دیگر پروژه های انجام شده ::