سیستم هوشمند و کنترلی پرده برقی

پرده برقی نوع یا جنس خاصی از پرده نیست: اگر از باز و بسته کردن پرده های منزل خسته شده اید به راحتی می توانید همان پرده ها را با نصب یک موتور به صورت برقی جمع کنید. چنانچه خانه شما به سیستم هوشمند مجهز باشد، خود سیستم می تواند با کنترل پرده های برقی، امکانات زیادی را از نظر برنامه ریزی و استفاده بهینه از پرده ها، برای شما به ارمغان بیاورد و می تواند پرده ها را تحت سناریوها و برنامه های متنوعی کنترل نماید.

:: فیلم های پروژه ها ::

::دیگر پروژه های انجام شده ::